Забелязват се странни прояви на съвест у съвременните граждани, водеща до благотворителни дела. А в този свят всеки посреща широките ви пръсти с широки обятия- това доведе до безкрайно много организации, асоциации, фондове и т.н. занимаващи се с каузи като спасението на гладуващите в Африка, спасението на Земята, финансиране на проучвания за лек на рака. Ние ви предлагаме нещо различно! Не инвестирайте в популярните лозунги като всички овце от стадото! Колко по- разумно би било да инвестираме в разработката на по- мощни оръжия и увеличаването на армията! Така след десет години ще можем да решим и проблема с гладуващите и проблема с екобаланса и определено ще премахнем рака и СПИН! Всичко с един замах, или по- точно с една бомба!

odyssey

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s