практически пример:

– Аз пуша като за 2 и 1/2.

– Аз не пуша такова, а Илята..ми 1/2 я брой.

– Значи ние тримата сме трима.

-…

(мисловзрив, дето се вика)

∑ξ(хi)= µi,

където ξ е функцията на консуматора

х-реалният капацитет на консуматора

i- броят на вероятните потребители

µ- средната изчислена консумация за един потребител

Първа теорема на Дуц:

Ако има десет човека на масата, трябва да се изпие алкохол като за десетима, дори осем от тях да са въздържатели.

(Броят на потенциалните консуматори винаги съответства на изконсумираното количество, отказалите се от употреба се пренебрегват и компенсират.)

Advertisements
Comments
  1. […] на Дуц е създаден за вас от великият ум достигнал то Първа и Втора Теорема на Дуц. LD_AddCustomAttr("AdOpt", "1"); […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s