За Съедшшпеля Ли Питате?

Posted: March 13, 2010 in всичко останало
Tags: , , , ,

Онази единствена 8мица в текста трябва да е “в”… но само това да беше… Който желае пълен превод от български на български може да пише коментар или да се свърже с мен лично.

click me to enlarge me

Advertisements
Comments
  1. jah says:

    Може би най-якото нещо е деликатното многоточие накрая 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s