Образователна реформа

Posted: August 26, 2010 in новини
Tags: , , ,

След дълго обмисляне, правителството намери най- бързия начин да се справи с населението на страната- радикална образователна реформа.

В училище вече ще се учим на масово поразяване на локални и национални обекти. Така ще има много работа за всички военни ветерани и оттеглили се служители на специалните части. Коренно ще се изменят ред предмети изучавани в училище. Вместо на органичната химия вече ще се набляга конкретно на експлозиви. Биологията ще се концентрира върху действието на видовете бацили, бактерии, вируси, невропаралитични газове и отрови като цяло. Етиката и философията ще се изменят по същност съществено, както и географията. Младоците ежедневно ще бъдат предизвиквани от въпроси като:

“Защо е правилно населението да се избива?”

“Фанатичните цели преди семейството!”

“Най- добрият начин за многообектна атака”

и разбира се ще бъдат проверявани за отлични познания на важните и натъпкани с хора обекти и пиковите часове!

Сред многото очаквани плюсове на образованието са: намаляване на пенсионерите, социално слабите, психично болните (и сградите, в които се намират), осигурено бъдеще за младите в държавни военни структури, както и в близка и средна Азия, повече знания полезни практически в живота.

Разработват се проекти за изпращане на най- амбициозните и успешни ученици на обучения и стажове в различни държави в арабския свят.

Все още е трудно да се съберат достатъчно живи и опитни кадри за всички училища, но по проблема се работи усилено.

Това беше поредната положителна новина от нас, благодарим ви за вниманието!

Newsflashes.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s