Satisfy Me

Posted: June 23, 2012 in всичко останало

Какви са всъщност критериите за издържан изпит в ТУ?

Ако сте български студент със скромна студентска такса, трябва да покриете следният тест:

– 45 въпроса за 45 минути

– малко избираеми въпроси

– няколко половинлистови схеми

– диаграми

– определения

– по-сложни отворени отговори

25т до 30т = среден 3

30-35т= добър 4

35-43= много добър 5

43-45т= отличен 6

Критериите за чуждестранни студенти с такси от 1000+ евро

или приблизително както пее поне една негърка

uh baby baby can’t you see

all you need is 30 for satisfy 3

добре, не пее точно това, но да помечтаем, че така доцентът е оформил критериите си

RNB критерии за ЕОТТ

това е единствената система, при която всички са равни и същевременно не са

по желание на доцента

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s